Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1891 Ek, Eks kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Utökad 1937 Ek, Eks kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Renoverad 1954 Ek, Eks kyrka Aagaard, Frede ( - )
Inventering 1989 Ek, Eks kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Ek, Eks kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Ek, Eks kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Borduna 16 Fot. Bas/Disc
Principal 8 Fot.
Rörflöjt 8 Fot.
Salicional 8 Fot.
Oktava 4 Fot.
Flöjt Oktaviant 4 Fot.
Qvinta 3 fot
Oktava 2 fot
 
Pedal C - f0
Bihängd  
 
Tillbehör: Calcant
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1891
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg
Antal bälgar: 2
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: I behov av teknisk översyn.
Vårdbehov:
Skador/fel:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: