Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1878 Mo, Mo kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, äldre material? 1942 Mo, Mo kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Dispositionsförändring 1949 <--> 1989 Mo, Mo kyrka ?, ( - )
Inventering 1989 Mo, Mo kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Mo, Mo kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Mo, Mo kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - f3
Gedackt 8'
Principal 4'
Oktava 2'
Mixtur 3 ch 1 1/3 ´
 
SV II C - f3
Rörflöjt 8'
Gemshorn 4'
Flöjt 4'
Blockflöjt 2'
Oktava 1'
Svällare
 
Ped C - f1
Subbas 16'
Kvintadena 4'
Nachthorn 2'
 
Koppel & kombinationer info: Unisonkoppel, Pedalkoppel II, Pedalkoppel I, Oktavkoppel 4´II-Ped, Oktavkoppel 16´II-I, Tutti
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1878
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 3-4:e år.
Skador/fel: Mögel i orgelhuset.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: