Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1854 Korsberga, Korsberga kyrka Ahlstrand, Nils ( 1785 - 1874)
Ny orgel, äldre material? 1924 Korsberga, Korsberga kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1965 Korsberga, Korsberga kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Korsberga, Korsberga kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Korsberga, Korsberga kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Korsberga, Korsberga kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
RP I C - g3
Gedacktpommer 8'
Gemshorn 4'
Principal 2'
Scharf III ch
Krumhorn 8'
Tremulant
 
HV II C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Ged.flöjt 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Mixtur IV ch
Svällare
 
Ped  
Subbas 16'
Principal 8'
Kvintadena 4'
Nachthorn 2'
 
Koppel & kombinationer info: I-II, I-Ped, II-Ped
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1854
Fasadbyggare: Ahlstrand, Nils ( 1785 - 1874)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 4-5:e år.
Intonation: God
Klangstyrka: Stark för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Personhistoria:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: