Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1860 Tvärred, Tvärreds kyrka J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Ombyggd och utökad 1929 Tvärred, Tvärreds kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Renoverad och omdisponerad 1982 Tvärred, Tvärreds kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 2006 - 2008 Tvärred, Tvärreds kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2013 - 2014 Tvärred, Tvärreds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasaden


Dokument:
Plats: Tvärred, Tvärreds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare nordväst
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 (56 keys)
Borduna 16' 1860
Principal 8'
Gamba 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2' 1982
Trumpet 8'
 
II C - g3 (56 keys)
Basetthorn 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Gedakt 8' 1860
Flüte oktaviant 4'
 
Ped. C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
Violoncell 8'
 
Koppel & kombinationer info: I&II Unison, Pedal-Koppel I, Pedal-Koppel II, Oktav-Koppel 4', Oktav-Koppel 16', Aut.Ped-omväxling Tutti, Forte, Mezzo-Forte, Piano, Utl.
Tillbehör: Svällare (hela orgeln), Reg.svällare, Kalkant
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1860
Fasadbyggare: Söderling, Johan Niklas ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Rörpneumatisk
Typ av registratursystem: Rörpneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Pneumatiken fungerar bra.
Vårdbehov:
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material:
Övrig info: