Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1899 Fors, Fors kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1954 Fors, Fors kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ombyggd 1988 - 1989 Fors, Fors kyrka ?, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Fors, Fors kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2013 - 2014 Fors, Fors kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Fors, Fors kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedakt 8' delvis före 1954
Oktava 4' C-H från 1900
Flöjt 4' före 1954
Kvinta 2 2/3 
Oktava 2'
Mixtur 4 chor före 1954
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Kvintadena 8'
Principal 4' före 1954
Ged.flöjt 4'
Gemshorn 2'
Nasat 1 1/3 
Sesquialtera 2 chor
Scharf 2 chor
Krumhorn 8'
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16' delvis 1900
Oktava 8' före 1954
Gedackt 8' före 1954
Nachthorn före 1954
Kvintadena 2'
Mixtur 3 chor före 1954
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 24
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1952 - 1954
Fasadarkitekt: Forssén, Axel ( - )
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: