Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1930 Varnum, Varnums kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Ny orgel, äldre material? 1961 Varnum, Varnums kyrka Liareds Orgelbyggeri, Liared, ( - )
Inventering 1989 Varnum, Varnums kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Nedtagen 2014 Varnum, Varnums kyrka ?, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Varnum, Varnums kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Varnum, Varnums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info: