Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1906 Locketorp, Locketorps kyrka Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Ny orgel, med äldre material 1973 Locketorp, Locketorps kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Locketorp, Locketorps kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Locketorp, Locketorps kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Locketorp, Locketorps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Ged.-flöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 4 ch
Krumhorns-regal 8'
Tremulant
 
BV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Nasat 1 1/3'
Scharf 3 ch
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: II-I II-Ped I-Ped
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1973
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadpipor info: Ljudande
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: + 2 regulatorer
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material: Orgelpall