Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1970 Lidköping, S:t Sigfridskyrkan Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Lidköping, S:t Sigfridskyrkan Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Lidköping, S:t Sigfridskyrkan Skara stifts orgelinventering, ( - )
fasad 1


Plats: Lidköping, S:t Sigfridskyrkan    Bebyggelseregistret: Byggnad
Position: På golvet i nordvästra hörnet
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Hålflöjt 4'
Blockflöjt 2'
Mixtur 4 ch
 
BV C - g3 (56 keys)
Ged.-pommer 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Kvinta 1 1/3'
Sifflöjt 1'
 
Ped C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Koralbas 4'
Nachthorn 2'
 
Koppel & kombinationer info: BV-HV, BV-P, HV-P
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1970
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: + 3 regulatorer
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God