Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? <--> 1922 Götlunda, Götlunda kyrka ?, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1923 Götlunda, Götlunda kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, äldre material? 1957 Götlunda, Götlunda kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Götlunda, Götlunda kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Götlunda, Götlunda kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Götlunda, Götlunda kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Hv C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Mixtur 4 chor
 
Sv C - g3
Singend Gedacht 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Rausch-terzian 2 chor
Svällare
 
P C - f1 (27 keys)
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: H.v. - Sv.v., H.v. - P., Sv.v. - P.
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1957
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: