Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1893 Dala, Dala kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ombyggd och omdisponerad 1937 Dala, Dala kyrka ?, ( - )
Inventering 1989 Dala, Dala kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Renoverad och återställd 2007 Dala, Dala kyrka Orgelbyggare Martin Hausner AB, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Dala, Dala kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Dala, Dala kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Norra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Principal 16 Fot.
Borduna 16 Fot Bas/Disk.
Principal 8 Fot.
Rörflöjt 8 Fot.
Salicional 8 Fot.
Octava 4 Fot.
Flöjt octaviant 4 Fot.
Violin 4 Fot.
Octava 2 Fot.
Trumpet 8 Fot. 2007
 
Pedal C - c1
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Oktavkoppel, Reg. I, Reg. II
Tillbehör: Calcant, Svällare (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1893
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg
Antal bälgar: 2
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln är i gott skick
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Magasinerat material: