Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1748 Bredared, Bredareds kyrka Wistenius, Jonas ( 1700 - 1777)
Ny orgel, äldre material? 1844 Bredared, Bredareds kyrka Söderling, Johan Niklas ( - )
Ny orgel, äldre material? 1900 Bredared, Bredareds kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1954 Bredared, Bredareds kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Bredared, Bredareds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Bredared, Bredareds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Bredared, Bredareds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 3 chor
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Gemshorn 2'
Kvintadena 2'
Scharf 2 chor
Regal 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/I, II/P, I/P, O, Fri Komb.I, Fri Komb.II, Tutti
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1844
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Gammal fasad och gamla pipor.