Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1850 <--> 1899 Kungslena, Kungslena kyrka ?, ( - )
Magasinerad 1900 <--> 1915 Kungslena, Kungslena kyrka ?, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1916 Kungslena, Kungslena kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Kungslena, Kungslena kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Ny orgel 1989 Kungslena, Kungslena kyrka Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, ( 1968 - )
Inventering 2013 - 2014 Kungslena, Kungslena kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Kungslena, Kungslena kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
PRINCIPAL
TRÄGEDACKT
OCTAVA
OCTAVA
MIXTUR  
 
SV II C - g3
HÅLFLÖJT
GEMSHORN
TVÄRFLÖJT
SESQUIALTERA  
Svällare
 
Ped C - d1
SUBBAS 16 
 
Koppel & kombinationer info: HV-SV, HV-P, SV-P
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Antal bälgar: 1
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Postmodernism
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material: