Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1877 Karleby, Karleby kyrka Kullbom, A P ( 1817 - 1900)
Inventering 1989 Karleby, Karleby kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Karleby, Karleby kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Karleby, Karleby kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man C - f3
Bordon 16 Fot Bas/Disc
Principal 8 Fot Bas/Disc
Gedackt 8 Fot
Fugara 8 Fot
Octava 4 Fot
Flöjt 4 Fot
Octava 2 Fot Bas/Disc
 
Ped C - f0
Bihängd  
 
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Fasadens datum: 1877
Fasadbyggare: Kullbom, A P ( 1817 - 1900)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Dubbelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info: Dag Edholm
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Klassicism
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: