Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1921 Ödenäs, Ödenäs kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1973 Ödenäs, Ödenäs kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Ödenäs, Ödenäs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Ödenäs, Ödenäs kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Ödenäs, Ödenäs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 ch
 
II C - g3 (56 keys)
Spetsflöjt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 2 2/3'
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-ped., II-ped., II-I
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1921
Fasadarkitekt: Westerberg, K Martin ( 1892 - 1963)
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info: Stum fasad.
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Skador/fel: En registerskylt har lossnat.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: God
Magasinerat material:
Övrig info: