Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1877 Alingsås, Landskyrkan Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, äldre material? 1907 Alingsås, Landskyrkan Loocrantz, Alingsås, A P ( - )
Ny orgel, med äldre material 1944 Alingsås, Landskyrkan Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, äldre material? 1965 Alingsås, Landskyrkan A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Alingsås, Landskyrkan Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Dispositionsförändring 2001 Alingsås, Landskyrkan Karl Nelson Orgelbyggeri AB, ( 2002 - )
Inventering 2013 - 2014 Alingsås, Landskyrkan Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Alingsås, Landskyrkan    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 2001
Rörflöjt
Principal
Waldflöjt
Mixtur
Dulcian
Tremulant
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Kvinta 2 2/3 
Ters 1 3/5 
Scharf
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16 
Principal
Rörpommer
Rauschpipa 2-3 
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/P, II/P, T. O, Kombinationer:3x8x8 fria kombinationer (elektriska).
Antal ljudande stämmor: 16
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1877
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: