Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1792 Alingsås, Christinae kyrka Lars Strömblad, Ödeshög, ( - )
Avyttrad 1865 Alingsås, Christinae kyrka ?, ( - )
Införskaffad 1865 Hemsjö, Hemsjö kyrka ?, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1900 Hemsjö, Hemsjö kyrka Thorsell & Erikson, Göteborg, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1950 Hemsjö, Hemsjö kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Ny orgel, med äldre material 1974 Hemsjö, Hemsjö kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Hemsjö, Hemsjö kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Hemsjö, Hemsjö kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Hemsjö, Hemsjö kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare i sydväst
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - a3 (58 keys)
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Täckflöjt 4'
Oktava 2'
Sesquialtera II 
Mixtur IV 
Trumpet 8'
 
Manual II C - a3 (58 keys)
Gedakt 8'
Salicional 8'
W. Celeste 8'
Principal 4'
Fl. Oktaviant 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf III 
Hautbois 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Principalbas 8'
Gedaktbas 8'
Oktavbas 4'
Rauschkvint IV 
Fagott 16'
Skalmeja 8'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-P, II-P, Fri komb I, Fri komb II, Fri komb III, Tutti, O [eg F.K.I, F.K.II, F.K.III] Elektriskt kombinationssystem.
Antal ljudande stämmor: 25
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1791
Fasadarkitekt: Adelcrantz, Carl Fredrik ( 1716 - 1796)
Fasadbyggare: Lars Strömblad, Ödeshög, ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Elektrisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: