Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1974 Herrljunga, Herrljunga kyrka J. Künkels Orgelverkstad AB, ( - )
Inventering 1989 Herrljunga, Herrljunga kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Avyttrad 2005 Herrljunga, Herrljunga kyrka ?, ( - )
Införskaffad 2005 Källunga, Källunga kyrka ?, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Källunga, Källunga kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Källunga, Källunga kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Gedackt 8' B/D
Rörflöjt 4' B/D
Principal 2' B/D
Sifflöjt 1' B/D
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Ped.Kopp.
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1893
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Övrig info:
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: Mindre välgjord
Klangstyrka: Stark för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: