Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1933 Remmene, Remmene kyrka Enger, Herrljunga, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1979 Remmene, Remmene kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Remmene, Remmene kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Remmene, Remmene kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Remmene, Remmene kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 ch.
 
II C - g3 (56 keys)
Spetsflöjt 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Sesqualtera 2 ch.
Tremulant
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Principal 8'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped., II-I
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1934
Fasadbyggare: Enger, Herrljunga, ( - )
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel: Mögelförekomst
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: