Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1991 Falköping, Mössebergs kyrka Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, ( 1974 - )
Inventering 2013 - 2014 Falköping, Mössebergs kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Falköping, Mössebergs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: I koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Principal B/D
Salzinal B/D
Gedackt B/D
Octava B/D
Kvinta B/D
Rörflöjt B/D
Octava B/D
Scharf II  B/D
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: I orgelhusets högra gavel
Fasadens datum: 1991
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur: Litteratur saknas.


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln fungerar väl.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Postmodernism
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God