Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1930 Öra, Öra kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Öra, Öra kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Öra, Öra kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Öra, Öra kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Man  
Borduna 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Violin 4'
 
Ped  
Subbas 16'
 
Antal ljudande stämmor: 6
Fasadhistorik: Se Bebyggelseregistret
Fasadbeskrivning:
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Obrukbar
Antikvarisk bedömning/att tänka på: