Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1950 Luttra, Luttra kyrka Liareds Orgelbyggeri, Liared, ( - )
Inventering 1989 Luttra, Luttra kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Luttra, Luttra kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Luttra, Luttra kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man I C - g3
Rörflöjt
Principal
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Rauschkvint 2 2/3  Tr
 
Man II C - g3
Kvintadena
Blockflöjt
Valtflöjt
 
Ped C - d1
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: II-I Unison, I-Ped, II-Ped, Super I, Sub II-I, T. A.
Tillbehör: Svällare (hela orgeln), Calcant
Antal ljudande stämmor: 9
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1953
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, Liared, ( - )
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Intonation: Mindre välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas