Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1929 Frösve, Frösve kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, äldre material? 1972 Frösve, Frösve kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Frösve, Frösve kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Frösve, Frösve kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Frösve, Frösve kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Hålflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 ch
Krumh. -regal 8'
Tremulant
 
BV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Larigot 1 1/3'
Scharf 3 ch
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-Ped, II-Ped
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1972
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: Magasin och två regulatorer
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: Inget om- eller tillbyggt