Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1935 Lagmansered, Lagmansereds kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Lagmansered, Lagmansereds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Lagmansered, Lagmansereds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Lagmansered, Lagmansereds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Tornläktare
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Kvintadena 16'
Principal 8'
Gemshorn 8'
Oktava 4'
Flöjt 4'
Rauschkvint II 
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Gedaktpommer 16' Tr
 
Koppel & kombinationer info: Pedal-koppel, Oktav-koppel, Piano, Mezzoforte, Forte, Register-kombination
Tillbehör: Svällare
Antal ljudande stämmor: 7
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadarkitekt: Forssén, Axel ( - )
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info: Stum
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: