Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 2003 Långared, Antens kapell ?, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Långared, Antens kapell Skara stifts orgelinventering, ( - )
Plats: Långared, Antens kapell    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Litteratur: