Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1961 Fullestad, Fullestads kyrka Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad, ( - )
Inventering 1989 Fullestad, Fullestads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Fullestad, Fullestads kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Fullestad, Fullestads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
GEDACKT 8'
PRINCIPAL 4'
RÖRFLÖJT 4'
WALDFLÖJT 2'
CYMBEL 2 ch.
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad, ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God