Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1897 Vårgårda, Kullings-Skövde kyrka Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Ny orgel, äldre material? 1936 Vårgårda, Kullings-Skövde kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1982 Vårgårda, Kullings-Skövde kyrka Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark, ( - )
Inventering 1989 Vårgårda, Kullings-Skövde kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vårgårda, Kullings-Skövde kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Vårgårda, Kullings-Skövde kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Gedacktpommer 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Koppelflöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur IV-V 
Trumpet 8'
 
SV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Oktava 1'
Sesquialtera II 
Scharf III 
Cromorne 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Blockflöjt 2'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: P + SV, P + HV, HV + SV
Antal ljudande stämmor: 24
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1897
Fasadbyggare: Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Inbyggd med matarbälg under.
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: