Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1939 Södra Härene, Södra Härene kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Södra Härene, Södra Härene kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Södra Härene, Södra Härene kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Södra Härene, Södra Härene kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Södra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Kvintadena 4'
Mixtur 2-4 chor
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Manual-Pedal, Oktav-koppel 4', Handregister, Fri Kombination I., Fria Kombination II, Tutti
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info: Organist Emma Jenderman.
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Material från 1939.
Övrig info: