Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1968 Habo, Habo församlingshem A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Habo, Habo församlingshem Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Flyttad 1993 Habo, S:t Johannes kyrka ?, ( - )
Utökad och flyttad 2007 Habo, Fiskebäcks kapell ?, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Habo, Fiskebäcks kapell Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Habo, Fiskebäcks kapell    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Södra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Gedackt B/D
Koppelflöjt B/D
Principal B/D
Nasat 1 1/3  B/D
Cymbel B/D
 
Pedal C - d1
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1968
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln fungerar väl.
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: