Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1746 Sandhem, Sandhems kyrka Wistenius, Jonas ( 1700 - 1777)
Ny orgel, äldre material? 1865 Sandhem, Sandhems kyrka Söderling, Johan Niklas ( - )
Ny orgel, äldre material? 1925 Sandhem, Sandhems kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, äldre material? 1974 Sandhem, Sandhems kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Sandhem, Sandhems kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Sandhem, Sandhems kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Sandhem, Sandhems kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Tvärflöjt 4'
Rörkvint 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 4 ch
Trumpet 8'
 
ÖV C - g3
Gedackt 8'
Fugara 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Koppelflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera 2 ch
Scharf 3 ch
Krumhorn 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Nachthorn 4'
Kvintadena 2'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-Ped, II-Ped
Antal ljudande stämmor: 23
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1865
Fasadbyggare: Söderling, Johan Niklas ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 2
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info: Sandhems hembygdsförening
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln är i gott skick.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God