Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1959 Essunga, Nossebro kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Essunga, Nossebro kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Essunga, Nossebro kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Essunga, Nossebro kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare i sydväst
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Trägedackt
Rörflöjt
Principal
Nasat 1 1/3 
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt
Principal
Waldflöjt
Mixtur
Svällarluckor
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/II, II/P, I/P
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel: Mögelangrepp
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God