Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1905 Essunga, Essunga kyrka Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Ombyggd 1936 Essunga, Essunga kyrka Th. Frobenius & Co, ( 1917 - 1967)
Ny orgel, äldre material? 1984 Essunga, Essunga kyrka Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Inventering 1989 Essunga, Essunga kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Essunga, Essunga kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Essunga, Essunga kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Spetsgedackt 4'
Kvinta 3'
Octava 2'
Mixtur 4-5 chor
Trumpet 8'
Tremulant
 
SV C - g3 (56 keys)
Borduna 16'
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Voix celeste 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Nasat 2 2/3'
Flagflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Scharf 3 chor
Hautbois 8'
Tremulant
Svällare
 
Ped C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Octava 8'
Gedackt 8'
Octava 4'
Fagott 16'
Zinka 4'
 
Koppel & kombinationer info: HV + SV, Ped + HV, Ped + SV
Antal ljudande stämmor: 26
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1984
Fasadarkitekt: Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Fasadbyggare: Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Fasadpipor info: Ljudande Principal 8'.
Fasadbeskrivning:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Manuell pumpning möjlig: nej
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Personhistoria:
Övrig info: