Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1970 Kyrkås, Kyrkås kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1989 Kyrkås, Kyrkås kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Kyrkås, Kyrkås kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Kyrkås, Kyrkås kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Scharf 2 ch.
Svällare
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Fasadpipor info: Ljudande Principal 4'
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Övrig info: