Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1864 Timmele, Timmele kyrka Johansson, Liared, Svante ( - )
Ny orgel, äldre material? 1918 Timmele, Timmele kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, med äldre material 1970 Timmele, Timmele kyrka A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - )
Inventering 1989 Timmele, Timmele kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Timmele, Timmele kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Timmele, Timmele kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Gedacktflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch.
 
II C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Cymbel 2 ch.
Regal 8'
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedacktpommer 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped. II/Ped. II/I
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1864
Fasadbyggare: Johansson, Liared, Svante ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar utan anmärkning
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: