Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1887 Mulseryd, Mulseryds kyrka Johansson, Liared, Svante ( - )
Ny orgel, med äldre material 1972 Mulseryd, Mulseryds kyrka Västbo Orgelbyggeri, Långaryd, ( - )
Inventering 1989 Mulseryd, Mulseryds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Mulseryd, Mulseryds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelns placering i rummet


Dokument:
Plats: Mulseryd, Mulseryds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch
 
II C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1'
Sesquialtera 2 ch
Scharf 2 ch
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 13
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1887
Fasadbyggare: Johansson, Liared, Svante ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Info traktursystem:
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar utmärkt
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Magasinerat material: