Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1840 Angerdshestra, Angerdshestra kyrka Andersson, Bondstorp, J ( - )
Ny orgel, äldre material? 1893 Angerdshestra, Angerdshestra kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Utökad och omdisponerad 1973 Angerdshestra, Angerdshestra kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Angerdshestra, Angerdshestra kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Angerdshestra, Angerdshestra kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Plats: Angerdshestra, Angerdshestra kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Principal 8 Fot.
Rörflöjt 8 Fot
Salicional 8 Fot
Octava 4 Fot
Flöjt 4 Fot
Oktava 2 Fot 1973
 
Pedal C - c1 (25 keys)
Subbas 16 Fot 1893/1973
Oktava 4 Fot 1973
 
Koppel & kombinationer info: Oktavkoppel 4', Man.på pedal, (Oktavkoppel 4´ från c#0)
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Fasadens datum: 1893
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar väl
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: Orgeln är något tungspelad.
Ursprunglighet:
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: