Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? ? Öreryd, Öreryds kyrka Rosenborg, August ( - )
Ny orgel, äldre material? 1889 Öreryd, Öreryds kyrka E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Dispositionsförändring 1944 Öreryd, Öreryds kyrka ?, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1974 Öreryd, Öreryds kyrka Västbo Orgelbyggeri, Långaryd, ( - )
Inventering 1989 Öreryd, Öreryds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Öreryd, Öreryds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Öreryd, Öreryds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3 56
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch
 
II C - g3 56
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16' 1889
Ged. Pommer 4'
 
Koppel & kombinationer info: I-P, II-P, II-I
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1889
Fasadbyggare: E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Dubbelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info: Bebyggelseregistret
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar utan anmärkning
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Magasinerat material:
Övrig info: