Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1907 Valdshult, Valdshults kyrka Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Inventering 1989 Valdshult, Valdshults kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Valdshult, Valdshults kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelns placering i rummet


Dokument:
Plats: Valdshult, Valdshults kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Södra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Borduna 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Violin 8'
Octava 4'
Trumpet 8'
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Två fasta kombinationer (t.vä. om svällartrampan): Piano, Forte. Till höger om svällartrampan: 4-fot Manualkoppel (från g0). Inga fottrampor namngivna vid pedalbordet.
Tillbehör: Svällare (hela orgeln), Calcant
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1907
Fasadbyggare: Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Fasadpipor info: Stumma fasadpipor
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk-pneumatisk
Typ av registratursystem: Mekanisk-pneumatisk
Info registratursystem: Manubrier
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Nyrestaurerad
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: Mycket god
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: