Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1912 Stengårdshult, Stengårdshults kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1968 Stengårdshult, Stengårdshults kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Stengårdshult, Stengårdshults kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Stengårdshult, Stengårdshults kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Stengårdshult, Stengårdshults kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 2'
Sesquialtera 2 ch
Mixtur 4 ch
 
BV C - g3 56
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Tertian 3 ch
Svällare
 
P C - f1 56
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: HV + BV, P + HV, P + BV
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadarkitekt: Stalin, Lars ( - )
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Info traktursystem:
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: