Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1873 Gullered, Gullereds kyrka Johansson, Liared, Svante ( - )
Ny orgel, äldre material? 1931 Gullered, Gullereds kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Inventering 1989 Gullered, Gullereds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Gullered, Gullereds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Plats: Gullered, Gullereds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Man.I C - f3 (54 keys)
Borduna 16 fot
Principal 8 fot
Gedackt 8 fot
Oktava 4 fot
Rauschkvint 2 2/3'
 
Man.II C - f3 (54 keys)
Rörflöjt 8 fot
Salicional 8 fot
Kvintadena 4 fot
Oktava 2 fot
Cresc.-Dim.
 
Ped. C - d1 (27 keys)
Subbas 16 fot Tr
 
Koppel & kombinationer info: II-I Unison, I-Ped., II-Ped., Super I, Sub II-I, P., MF., F., T., Å.
Tillbehör: Kalkant, Reg.-Sväll.
Antal ljudande stämmor: 10
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1873
Fasadbyggare: Johansson, Liared, Svante ( - )
Fasadpipor info: Stumma fasadpipor
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Rörpneumatisk
Typ av registratursystem: Rörpneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel:
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: