Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1911 Laske-Vedum, Laske-Vedums kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Utökad 1960 Laske-Vedum, Laske-Vedums kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Laske-Vedum, Laske-Vedums kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Laske-Vedum, Laske-Vedums kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Laske-Vedum, Laske-Vedums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Pommer 8'
Principal 4'
Hålflöjt 2'
Terzian 2 chor
Mixtur 4 chor
Tremolo
 
BV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Scharf 3 chor
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: P + HV, P+BV, HV + BV
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1911
Fasadbyggare: Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Fasad från 1914 [1911?].