Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1842 Upphärad, Upphärads kyrka ?, ( - )
Ny orgel 1889 Upphärad, Upphärads kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, med äldre material 1949 Upphärad, Upphärads kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 2006 - 2008 Upphärad, Upphärads kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2013 - 2014 Upphärad, Upphärads kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Upphärad, Upphärads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal före 1949
Gedackt
Oktava före 1949
Flöjt före 1949
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Mixtur 5 chor
Trumpet
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt
Salicional
Gemshorn
Täckflöjt före 1949
Nasard 2 2/3 
Blockflöjt
Terzian 1 3/5 
Sifflöjt
Crescendo II Manual
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16  före 1949
Kvintadena 16 
Oktavbas Tr
Gedacktbas
Koralbas
Bachflöjt
Nachthorn
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, II/I, I 4'/I, II 4'/I, II 16'/I, II 16'/II, Aut.Ped., Piano, Tutti, U, Komb. I, Komb. II, R.sv.
Tillbehör: Register-svällare
Antal ljudande stämmor: 23
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: ? 1889
Fasadarkitekt: Ekholm, Carl Fredrik ( 1857 - 1891)
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadhistorik:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Dubbelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel: Kraftigt angripen av mögel.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: