Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1877 Strängsered, Strängsereds kyrka Johansson, Liared, Svante ( - )
Ombyggd 1930 Strängsered, Strängsereds kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Inventering 1989 Strängsered, Strängsereds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Ej i bruk 2002 Strängsered, Strängsereds kyrka ?, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Strängsered, Strängsereds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Strängsered, Strängsereds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Borduna 16 fot
Principal 8 fot
Rörflöjt 8 fot
Salicional 8 fot
Voix Celestis 8 fot 1930
Gamba 4 fot
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16 fot Tr
 
Koppel & kombinationer info: Man. till Ped., Oktav över, Piano, Messaforte, Forte, Återgång
Tillbehör: Kalkant, Svällare (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 7
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1877
Fasadbyggare: Johansson, Liared, Svante ( - )
Fasadpipor info: Stumma fasadpipor
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk-pneumatisk
Info traktursystem: Spelbordet magasinerat
Typ av registratursystem: Mekanisk-pneumatisk
Info registratursystem: Spelbordet magasinerat
Typ av bälgar: Magasinbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: Bälgen f.n. ur funktion
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Ej i spelbart skick
Skador/fel:
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material:
Övrig info: