Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1899 Knätte, Knätte kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Ny orgel, med äldre material 1929 Knätte, Knätte kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, med äldre material 1974 Knätte, Knätte kyrka A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - )
Inventering 1989 Knätte, Knätte kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Knätte, Knätte kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Knätte, Knätte kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8' Bas/Disk. Troligen 1899
Salicional 8' Troligen 1899
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Kvint 1 1/3' Bas/Disk.
Svällare
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
Nachthorn 4'
 
Koppel & kombinationer info: Man./Ped.
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1899
Fasadarkitekt: Lindegren, Agi ( 1858 - 1927)
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: Handdragen bälgmatning
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: Mindre välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: