Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1885 Längnum, Fridhems kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, med äldre material 1971 Längnum, Fridhems kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Längnum, Fridhems kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Längnum, Fridhems kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Längnum, Fridhems kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 56
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Gemshorn 2'
Sesquialtera II ch
Mixtur IV ch
 
BV C - g3 56
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Larigot 1 1/3'
Scharf II ch
Regal 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Kvintadena 2'
 
Koppel & kombinationer info: BV-HV, HV-P, BV-P
Antal ljudande stämmor: 16
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1885
Fasadarkitekt: Ekholm, Carl Fredrik ( 1857 - 1891)
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Fasad från 1885.