Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1983 Västra Tunhem, Vargöns kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Västra Tunhem, Vargöns kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Västra Tunhem, Vargöns kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Västra Tunhem, Vargöns kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet i norr
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Ged.-flöjt 4'
Nasat 2 2/3'
Oktava 2'
Ters 1 3/5'
Mixtur III ch
Tremulant
 
SV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Blockflöjt 2'
Kvinta 1 1/3'
Tremulant
Svällare
 
Ped. C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-Ped., II-Ped.
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Övrig info: