Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1759 Hjälstad, Hjälstads kyrka Holm, Uppsala, Carl ( - )
Ny orgel, äldre material? 1878 Hjälstad, Hjälstads kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, med äldre material 1971 Hjälstad, Hjälstads kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Hjälstad, Hjälstads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Hjälstad, Hjälstads kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Hjälstad, Hjälstads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Hålflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch
 
SV II C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Larigot 1 1/3'
Sifflöjt 1'
Svällare
 
Ped C - f1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: SV/HV, HV/P, SV/P
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1878
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 4-5:e år.
Skador/fel: Mögelangrepp i orgelhuset.
Intonation: God
Klangstyrka: Stark för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: