Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1925 Bäck, Bäcks kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Bäck, Bäcks kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Bäck, Bäcks kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Bäck, Bäcks kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - f3
Borduna 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Gamba 8'
 
SV II C - f3
Salicional 8'
Voix Céleste 8'
Violin 4'
 
Ped C - d1
Subbas 16'
Violoncell 8'
 
Koppel & kombinationer info: I&II Unison, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, I.man. Oktavkoppel, II.man Oktavkoppel, Aut.Ped-omväxling, T, F, P, Utl.
Tillbehör: Svällare (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 9
Antal transmissioner: 2
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1925
Fasadarkitekt: Dahl, David ( - )
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning:
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 3-4:e år.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: