Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1878 Tived, Tiveds kyrka ?, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1921 Tived, Tiveds kyrka Åkerman & Lund, Stockholm, ( - )
Inventering 1989 Tived, Tiveds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Tived, Tiveds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Tived, Tiveds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Flöjt harmonik 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Trumpet 8'
 
Man II C - g3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Flöjt oktaviant 4'
Svällare
 
Ped C - f1
Subbas 16' Tr
Gedackt 8' Tr
 
Koppel & kombinationer info: Man.II på Pedal, Man. I på Pedal, Man. II på Man. I, Oktav I. Man., SubOktav II Man., Tutti, Forte, Mezzoforte, Register
Tillbehör: Registersvällare
Antal ljudande stämmor: 12
Antal transmissioner: 2
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1804
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Dubbelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info: Info fasad: Dag Edholm
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 3-4:e år.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: