Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1918 Älgarås, Älgarås kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1967 Älgarås, Älgarås kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Älgarås, Älgarås kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Älgarås, Älgarås kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Älgarås, Älgarås kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Hålflöjt 2'
Mixtur 4 chor
Regal 8'
Tremolo
 
SV II  
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Oktava 1'
Terzian 2 ch
Svällare
 
Ped  
Subbas 16'
Oktava 4'
Kvintadena 2'
 
Koppel & kombinationer info: Huvudverk-Svällverk, Pedal-Huvudverk, Pedal-Svällverk
Antal ljudande stämmor: 13
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1967
Fasadarkitekt: Virke, Tore ( - )
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 4-5:e år.
Intonation: God
Klangstyrka: Stark för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: