Linköpings stifts orgelinventering
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1641 Tryserum, Tryserums kyrka Zsander, Claus ( - )
Förstörd 1660 Tryserum, Tryserums kyrka ?, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1671 Tryserum, Tryserums kyrka Åhrman, Magnus ( - 1700)
Ny orgel, äldre material? 1746 Tryserum, Tryserums kyrka Wistenius, Jonas ( 1700 - 1777)
Ny orgel, äldre material? 1785 Tryserum, Tryserums kyrka Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Renoverad 1968 Tryserum, Tryserums kyrka Fries, Magnus ( 1963 - fl. 1979)
Inventering 1989 Tryserum, Tryserums kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2012 - 2014 Tryserum, Tryserums kyrka Linköpings stifts orgelinventering, ( - )
Inventering 2019 - 2020 Tryserum, Tryserums kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )


Dokument:
Plats: Tryserum, Tryserums kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Linköpings stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2012 - 2014
Aktivitet: Inventering
Verksgrundare: Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Tillkomstår: 1785
Ålder orgel vs byggnad: Samtida
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Principal 8 fot. Discant
Gedackt 8 fot.
Qvintadena 8 fot.
Principal 4 fot. Bas/Discant
Spetsfleut 4 fot. Bas/Discant
Qvinta 3 fot.
Octava 2 fot.
Mixtur  
Trumpet 8 fot. Bas/Discant
Tremulant
 
Pedal C - c1 (25 keys)
Undersats 16 fot.
Subbas 16 fot.
Principal 8 fot.
Bassun 16 fot.
Trumpet 8 fot.
 
Tillbehör: Sperventil (Manual och Sperventil Pedal), Calcant
Antal ljudande stämmor: 14
Antal manualer: 1
Pedal: ja
Typ av pedal: Självständig
Verk: IP
Fasadtyp: Verksfasad
Fasadens datum: 1785
Fasadbyggare: Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Info spelbord: Manual c1 ovanför H-c0.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Traktursystem uppmätningar:
Typ av registratursystem: Mekanisk
Temperering & tonhöjd info:
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Mycket stort kulturhistoriskt värde
Sammansättning: Homogen
Övrig info:
Muntlig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2014-02-18 kl 14:00-15:45
Inventerad av: Niclas Fredriksson
Skador/fel:
Driftstörningar:
Magasinerat material:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: